Over Enbihz

Enbihz focust zich op interessante en kansrijke ontwikkelingen op het gebied van Duurzaamheid, Innovatie en Active Ageing. Waarbij Active Ageing gaat over verbetering van de kwaliteit van leven tijdens het ouder worden. Door verbinden en delen gezamenlijk nieuwe ideeën, initiatieven, producten en diensten ontwikkelen en realiseren. Dat is waar Enbihz voor staat.

Toekomstbestendig en duurzaam wonen is een voorbeeld hoe de werkterreinen waaraan Enbihz zich verbindt, elkaar raken of (gedeeltelijk) overlappen. Door bestaande serviceflats en appartementen te renoveren en toekomstbestendig te maken, wordt de mogelijkheid gecreëerd voor ‘ouderen’ om de overstap te maken naar een veiligere, passende en meer comfortabele woonomgeving. Vanwege de vergrijzing en de noodzaak en behoefte om langer thuis te blijven wonen, is er een groot gebrek aan dergelijke op maat gemaakte huisvesting.

Enbihz laat zich bij het creëren van toegevoegde waarde niet beperken door de grenzen van wat het zelf kan, maar zoekt juist de inbreng van haar partners, die meer doen, aanvullende kennis en ervaring hebben, en beter kunnen. Verbinden, delen en krachten bundelen, waardoor onderdelen elkaar versterken. Dit leidt tot meer resultaat en een hoger rendement.

Vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar info@enbihz.nl en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

“Money motivates People”

Duurzaamheid

Enbihz draagt bij aan duurzame oplossingen voor een efficiënter gebruik van beschikbare middelen. Onder meer gericht op het (integraal) verduurzamen van gebouwen, terreinen, zorginstellingen, sportaccommodaties en de woningvoorraad in Nederland. Kortom de gebouwde omgeving.

Enbihz biedt, samen met haar partners, een oplossing voor partijen die wel willen en/of moeten verduurzamen, maar hiervoor niet de capaciteit, kennis en/of financiële middelen hebben.

“People motivate Money”

Innovatie

Enbihz krijgt regelmatig innovatieve, kansrijke en in potentie zeer lucratieve concepten voorgelegd, betreffende nieuwe technieken, producten of diensten. Hierbij kan Enbihz adviseren, ontbrekende competenties aanschakelen, partijen verbinden en mogelijk een rol spelen bij het verkrijgen van financiering.

“People inspire People”

Active Ageing

De term Active Ageing wordt omschreven als: het proces van optimalisatie van mogelijkheden op het vlak van gezondheid, participatie en veiligheid om de kwaliteit van leven te verbeteren tijdens het ouder worden. Active Ageing is dus niet per definitie verbonden aan senioren, maar aan ouder worden.

Het ontwikkelen van nieuwe initiatieven, producten en diensten die bijdragen aan de gezondheid, vitaliteit, zelfredzaamheid en participatie van ouderen in Nederland, biedt een enorm potentieel. Maar bovenal moeten de ouderen profiteren, waardoor zij langer kunnen genieten van het leven, vitaal blijven, minder kwetsbaar worden, meer zelf doen, langer in hun vertrouwde (leef)omgeving kunnen wonen, minder eenzaam zijn en indien nodig gepaste zorg ontvangen.

Meedoen!

Energietransitie, integraal verduurzamen, wonen/zorg/ontzorgen, zelfredzaamheid en blijvende participatie van ouderen, langer thuis wonen en seniorvriendelijke gemeenten. Een aantal belangrijke thema’s voor de toekomst van Nederland. Ook voor u en uw leefomgeving. Nu en later. Het zijn thema’s waar Enbihz, vanuit haar focus op Duurzaamheid, Innovatie en Active Ageing, mee verbonden is. Waarbij zij tracht innovatie te stimuleren en toegevoegde waarde te creëren. Meer doen met minder, maar wel nieuwe producten en diensten realiseren waar we allemaal wat aan hebben.

Als problemen aangepakt en opgelost moeten worden kijken wij graag naar anderen. En altijd naar de overheid. De vraag is echter: wat kunt u zelf doen? Vanuit een organisatie, instelling, onderneming óf persoonlijke betrokkenheid.

Wilt u meedoen, een bijdrage leveren, denkt u waarde toe te kunnen voegen en/of wilt u zich als partner aansluiten?  Laat Enbihz dan contact met u opnemen!

 


Contact

     netjes logo small 180x65 new wit

  •  Postbus 1085, 1400 BB Bussum

  •  Tel: 06 29396259

  •  Email: info@enbihz.nl


Please leave this field empty.

Onderschrijving Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is in korte tijd een veel gebruikte term geworden. Als een soort koevoet om partijen in beweging te krijgen. Het nemen van verantwoordelijkheid voor de mens en zijn omgeving, daar kan niemand iets op tegen hebben. Bedrijven en instellingen gebruiken het inmiddels ook als marketing instrument om zich positief te onderscheiden.

Het blijft lastig te bepalen of MVO voortkomt uit een intrinsiek gevoel van verantwoordelijkheid voor de toekomst. Feit is dat als consumenten maatschappelijk verantwoord ondernemen eisen, bedrijven en instellingen niet kunnen en zullen achterblijven. Hoe dan ook zal de maatschappij haar voordeel doen met de maatregelen en investeringen, die in het kader van MVO plaatsvinden. Immers, de problemen op sociaal en economische terrein zijn te complex en veelomvattend om alleen vanuit publieke middelen aan te pakken en op te lossen.

Enbihz levert een bescheiden bijdrage door te investeren in mens en omgeving. In ontwikkelingen die oplossingen voor mens en omgeving dichterbij brengen. Meer specifiek in vernieuwende concepten en ondernemingen actief op de terreinen Duurzaamheid, Innovatie & Active Ageing. Enbihz streeft daarbij naar financieel, maatschappelijk én duurzaam rendement. Enbihz biedt daarnaast de ondersteuning om die concepten en ondernemingen zelf een duurzame toekomst te geven en de daarbij behorende doelstellingen te realiseren. Dat is onze invulling van maatschappelijk verantwoord ondernemen.