Besparing op energierekening maakt sporten beter betaalbaar

Vandaag in de krant het volgende artikel: ‘Sportend kind onbetaalbaar’. Klik hier voor het hele artikel.

Voor een land dat duurzame oplossingen nodig heeft voor maatschappelijke vraagstukken, is dit een onthutsend artikel. Lees onderstaande en trek uw eigen conclusies. 

In het genoemde krantenartikel wordt gemeld dat sportclubs te maken hebben met toenemende kosten en teruglopende inkomsten, waardoor zij gedwongen worden de contributies te verhogen. De stijging van de kosten wordt onder meer veroorzaakt door hogere huurprijzen, gebrek aan sponsors en geringe of afnemende subsidie. Het gevolg is dat sporten duurder wordt, lidmaatschappen worden opgezegd en de sportclubs hun inkomsten verder zien dalen.

Ik vraag u: waar zijn wij mee bezig? Wij weten toch allemaal dat kinderen steeds inactiever zijn en dikker worden?! En dat terwijl in onze vergrijzende maatschappij het de jongeren zijn, die moeten zorgen dat ons pensioen betaalbaar en de verworven welvaart in Nederland in stand blijft. Daarbij brengen inactieve en aan overgewicht lijdende kinderen hogere zorgkosten met zich mee. Een ontwikkeling die door de toenemende vergrijzing toch al nauwelijks te stoppen is.

Green Liz, waarbij Enbihz zowel operationeel als financieel betrokken is, richt zich onder meer op verduurzaming van sportaccommodaties. Ofwel, het realiseren van besparingen op de energierekening, wat voor sportclubs vaak een grote kostenpost is. Green Liz werkt hiertoe onder andere samen met Provinciale Sportkoepels, waaronder de Gelderse Sport Federatie en Sport Service Noord-Brabant. Samen met en ondersteund door gemeenten stimuleren wij de verduurzaming van sportaccommodaties en het realiseren van de besparingen.

Overigens doet Green Liz dit ook bij verschillende (zorg)instellingen. Niet alleen kunnen zorginstellingen grote besparingen realiseren, maar tegelijkertijd wordt het leefcomfort voor de bewoners binnen de vaak verouderde instellingen aanzienlijk verbeterd.

Natuurlijk moet er geïnvesteerd worden om de besparingen op de energierekening te kunnen realiseren. Maar het betreft wel investeringen die direct rendement opleveren. Uitgaande van een terugverdientijd, afhankelijk van de in te voeren verduurzamingsmaatregelen, van 5 tot maximaal 10 jaar, betekent dit een rendement van 10-20% per jaar. Uiteraard moet dit rendement gedeeld worden tussen de financier en de te verduurzamen accommodatie.

Ondertussen hebben wij met zijn allen € 350 miljard, tegen vaak minder dan 1%, op de spaarrekening staan. En natuurlijk beschuldigen wij de banken ervan dieven te zijn van onze portemonnee. Maar ondertussen blijven we ons geld braaf naar de bank brengen, die daarmee vele malen meer verdienen. Als we vervolgens de door banken behaalde winstcijfers en uitbetaalde bonussen onder ogen krijgen, schreeuwen we ons ongenoegen van de daken. Begrijpt u het nog?

Overigens spelen gemeenten vaak een kwalijke dubbelrol. Veel sportclubs huren de sportvelden, sporthal of accommodatie van de gemeente. Diezelfde gemeente voert vervolgens een huurverhoging door en schaft de gemeentelijke subsidie voor ozb voor sportverenigingen af. De gemeente draagt op die manier bij aan de financiële problemen van sportverenigingen. En dat terwijl de gemeente vaak financieel verantwoordelijk is voor het gat in de begroting dat ontstaat bij de sportvereniging, dan wel substantiële inkomsten kwijtraakt als de sportvereniging haar deuren moet sluiten. Gelukkig zien steeds meer gemeenten in, dat het realiseren van substantiële besparingen op de energierekening bijdraagt aan de financiële gezondheid van de sportverenigingen en dus de betaalbaarheid van het lidmaatschap. Green Liz werkt met een snel toenemend aantal gemeenten samen, om binnen de respectievelijke gemeenten het besparingspotentieel in kaart te brengen en daar waar dit rendabel te realiseren is de verduurzamingsmaatregelen uit te voeren. Duurzame oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken dienen zo tegelijkertijd meerdere doelen.