Dagelijks bewegen houdt ouderen mobiel

De column ‘Medisch Primeur’, afkomstig uit het weekblad Privé. Toevallig onder ogen gekregen ergens in een wachtkamer. Inhoudelijk niets nieuws, maar als het in Privé staat….! Beweging, gezondheid en mobiliteit zijn belangrijke thema’s van Active Ageing.

Dagelijks bewegen helpt ouderen mobiel te blijven en fysieke beperkingen te voorkomen. Zo blijkt uit nieuw wetenschappelijk onderzoek. De Universiteit van Florida komt met onderzoeksresultaten die aantonen dat dagelijkse gematigde beweging het verschil kan maken tussen senioren die alle activiteiten kunnen bijbenen en senioren die gedwongen thuis moeten blijven. Ouderen die blijven bewegen behouden met 18% meer de mobiliteit dan ouderen die niet aan lichaamsbeweging doen.

Mobiliteit wordt door de onderzoekers beschreven als het kunnen lopen van 400 meter. Deze afstand is voor veel ouderen net de afstand naar de supermarkt of een blokje om. Dergelijke afstanden kunnen lopen staat voor veel ouderen gelijk aan het behouden van onafhankelijkheid. Ouderen die participeerden aan het onderzoek zijn meer dan twee jaar gevolgd en namen deel aan kracht-, flexibiliteits- en balanstrainingen. Het bleek dat door te blijven bewegen ouderen niet alleen de mobiliteit behouden, maar ook voorkomen dat de mobiliteit op langere termijn verloren gaat. Resultaten toonden bijvoorbeeld aan dat het aantal personen die het vermogen om gemakkelijk te lopen verliezen, afnam met 28%.

Lage fysieke prestatie kan een voorspeller zijn voor meer opnamen in ziekenhuizen of verzorgingstehuizen en vroeg overlijden. Ook ouderen die al last hadden van mobiliteitsbeperking werden beter als ze een interventie ondergingen bestaande uit lichaamsbeweging. De onderzoeksresultaten kunnen aantonen dat beweging daadwerkelijk de onafhankelijkheid van ouderen kan verbeteren. Vervolgonderzoek naar de effecten van beweging op mentale en sociale gezondheid kan zeer belangrijk zijn voor deze kwetsbare bevolkingsgroep.