De duurzame energietransitie financieren met behulp van blockchain technologie

Om het energieverbruik terug te brengen en meer duurzame energie te produceren is heel veel geld nodig. Niet iedereen heeft het geld om direct in zijn eigen huis of omgeving te beginnen, door isolatie toe te passen, zonnepanelen te installeren, et cetera. Het rendement dat met besparen en duurzaam opwekken gerealiseerd kan worden, is echter een stuk interessanter dan dat van de spaarrekening. Met behulp van blockchain technologie kan de financiering gerealiseerd worden, in kleine stukjes worden verdeeld en tussentijds worden overgedragen aan iemand anders. Dit kan bij zowel kleine als grote projecten worden toegepast.

Bitcoin is de hype, maar de ware revolutie zit in nieuwe toepassingen van Blockchain technologie……

Normaal gesproken beschikt een bedrijf of instantie over haar eigen database, met daarin voor haar activiteiten benodigde en relevante gegevens. Deze gegevens moeten beschikbaar zijn, maar ook in hoge mate beveiligd tegen inbreuk door niet-bevoegde personen. Blockchain biedt de mogelijkheid om data voor iedereen beschikbaar te maken. Een lijst met gegeven waarbij iedereen die meedoet een exacte kopie van die lijst krijgt en kan zien wat er in staat. Er is één eigenschap die blockchains uniek maakt. En dat is dat aan een blockchain alleen nieuwe regels kunnen worden toegevoegd aan de onderkant van de lijst. In feite is hiermee het enige wat blockchain doet het toevoegen van nieuwe rijen, die automatisch met iedereen worden gedeeld. Het is niet mogelijk om een wijziging door te voeren in eerder toegevoegde regels. De cryptografische software zorgt hier voor, door het combineren van alle rekenkracht in het netwerk voor de controle van de toevoegingen en het weigeren van mutaties.

Blockchain in de praktijk

Als we bijvoorbeeld naar Bitcoin kijken, dan betekent het gebruik van blockchain dat het totaal van de bitcoins tot een vooraf bepaald maximum beperkt is. Hierin kan door niemand enig wijziging worden aangebracht. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Nederlandsche Bank of de Europese Centrale Bank, die kunnen zorgen dat er meer geld in omloop komt. Er kunnen alleen wijzigingen in de lijst gemaakt worden door geheel of gedeeltelijk gegevens over te hevelen van een bestaande naar een nieuwe regel onderaan de lijst. 

Bijvoorbeeld in uw bezit zijnde bitcoins overmaken naar iemand anders. De voorwaarde hierbij is dat alleen bitcoins verstuurd kunnen worden die afkomstig zijn van een oudere regel in de lijst. Deze eigenschap zorgt voor vertrouwen. Immers, er kunnen geen gegevens, hier bitcoins, uit het niets ontstaan omdat een nieuwe regel in de lijst altijd verbonden moet zijn met een oudere. Doordat de database voor iedereen zichtbaar is en altijd up-to-date, wordt zeker gesteld dat de bitcoin die u overmaakt aantoonbaar uw bezit is en die bitcoin afkomstig is van een eerder geverifieerde regel uit de lijst.

Hiermee is het mogelijk digitale informatie onvervalsbaar te maken, een belangrijke eigenschap voor open en gedistribueerde data, waardoor ze betrouwbaar worden. Er zijn dus geen intermediairs meer nodig die voor dit vertrouwen zorgen. Enkel een computer en internettoegang. 

Het bijzondere van blockchain techniek is dat het voor het eerst mogelijk is om niet alleen een kopie te maken van data, maar om het eigendom van bepaalde data over te dragen. Een deelnemer in het netwerk kan naar hartelust kopieën maken van alle transacties die in de database staan. Maar om een bitcoin te kunnen gebruiken om te betalen moet hij kunnen aantonen dat hij eigenaar is en de bitcoin, geheel volgens de regels, eerder te hebben gekregen van iemand anders.

De doorbraak is dat dankzij ‘gedistribueerd vertrouwen’ digitale gegevens niet bruikbaar gekopieerd kunnen worden, maar dat het eigendom van activa digitaal betrouwbaar kan worden overgedragen, zonder intermediair.

Het is niet voor niets dat verzekeraars, banken en andere bedrijven kijken naar (nieuwe) mogelijkheden om blockchain technologie toe te passen.