Achtergrond

Streven naar duurzaamheid kwam in het verleden voort uit pure maatschappelijke betrokkenheid. Duurzaamheid kostte namelijk geld. Door het langdurig slechte economische klimaat, is duurzaamheid lang naar de achtergrond verdreven geweest. De focus van bedrijven en instellingen lag immers op kosten besparen en de crisis overleven.

De technologische ontwikkeling is intussen onverminderd doorgegaan. Dusdanig dat het op verschillende terreinen financieel lonend is om duurzamer te opereren en/of te verduurzamen. Duurzaamheid levert, naast de maatschappelijke ‘winst’, dus geld op! Mede daardoor is duurzaamheid een terugkerend en belangrijk thema geworden op de agenda bij bedrijven en instellingen.

Ook bij de eigenaren en/of beheerders van maatschappelijk vastgoed. Waarbij het gaat om een gebouw of terrein, meestal in eigendom en/of onder beheer van de gemeente of provincie, met een publieke functie op het gebied van onderwijs, sport, cultuur, welzijn, maatschappelijke opvang, etc. De exploitatie hiervan vindt (gedeeltelijk) plaats uit publieke middelen. Gemeenten hebben veelal geen geld of zijn, door de hun opgelegde nieuwe taken, gedwongen de financiële middelen anders in te zetten. Omdat gemeenten lagere energieprijzen betalen dan particuliere verbruikers, is het rendabel maken van investeringen in verduurzaming voor de meeste leveranciers en dienstverleners onmogelijk.

Enbihz is deze uitdaging samen met haar partners aangegaan en kan die investeringen wel op verantwoorde wijze rendabel maken. Afhankelijk van de kenmerken van een specifiek object wordt een combinatie van producten en diensten aangeboden. Dat kan zijn: een energiescan, gebruik van slimme meters, blindstroommeting, LED, straatverlichting, zonnepanelen in alle verschillende toepassingen, verlichtingsmasten, et cetera. En niet te vergeten inzage in het gedrag van de verbruiker en de mogelijkheden om energiezuiniger gedrag te realiseren door kennisoverdracht. De kracht zit simpelweg in de combinatie.

Enbihz heeft het initiatief genomen een nieuwe onderneming op te zetten, waarin de krachten van de verschillende partners worden gebundeld richting eigenaren en beheerders van woningen, gebouwen en terreinen. Vanuit de nieuwe onderneming zullen de partners op basis van de projectspecifieke kenmerken worden aangestuurd voor een maximaal besparingsresultaat.

Ook op andere terreinen loont duurzaamheid. Termen verbonden aan duurzaamheid wekken positieve emoties op, dus wordt het gebruikt als marketing instrument. Consumenten zijn bereid om meer te betalen voor producten en diensten met een duurzaam karakter.

En wat te denken van begrippen als de “deeleconomie” of “van bezit naar gebruik”? Het zijn ontwikkelingen, die voornamelijk zijn ontstaan vanuit financiële motivatie. Aangewakkerd door de crisis. Echter een sterk bijkomend voordeel is, dat met meer mensen gebruik gemaakt wordt van dezelfde middelen waardoor het bijdraagt aan een meer duurzame samenleving.

De conclusie als het gaat om duurzaamheid: “Money motivates people”.

Overigens gaat duurzaamheid ook over hoe om te gaan met menselijke hulpbronnen. De duurzame inzet van de werkende van nu. Daar raakt duurzaamheid aan Active Ageing.

Terug naar Home