Achtergrond

Innovatie roept de gedachte op aan voortschrijdende technologische ontwikkelingen. Maar innovatie heeft betrekking op nieuwe ideeën, goederen, diensten en processen en kan plaatsvinden binnen organisaties, maar ook binnen bredere (sociale) verbanden. De gevolgen van het op een nieuwe wijze toepassen van een bestaande techniek kunnen even groot zijn als de gevolgen van de introductie van de techniek zelf. Zo zien we steeds nieuwe (bijvoorbeeld medische) toepassingen van de 3D printtechniek en wordt hard gewerkt aan nieuwe toepassingen op basis van de blockchain technologie. De Bitcoin is een hype, maar de ware revolutie is de onderliggende blockchain technologie.

Op vele terreinen vinden innovatieve toepassingen hun weg naar de professionele en particuliere markt. Vaak echter blijven innovaties op de plank liggen vanwege de moeilijkheid de vertaling te maken naar de markt, door gebrek aan marktkennis, goede begeleiding of simpelweg het ontbreken van de financiële middelen. Als het gaat om het verkrijgen van financiering, blijkt de drijvende kracht van de persoon of ondernemer achter de innovatie (minstens) net zo belangrijk te zijn als de innovatie op zich. Conclusie: “People motivate Money”. Enbihz brengt innovatie en financiering bij elkaar.

Terug naar Home