Met klimaatbeleid duurzaam groeien en geld verdienen

Dit artikel komt uit de Telegraaf van 5 december jl. Het geeft inzicht in de noodzaak, maar ook de kansen op het terrein energiebesparing en hernieuwbare energie. Het gehele artikel kunt u hier nalezen.

Economen Willem Vermeend en Rick van der Ploeg voorspellen dat we de komende jaren de opmars zullen zien van groene bedrijfsinvesteringen, groene beleggingen en groene economische groei. Deze opmars van duurzaamheid wordt wereldwijd sterk bevorderd door beleggers, financiële instellingen en investeerders die menen dat de wereld afscheid moet nemen van fossiele brandstoffen, omdat deze energiebronnen worden gehouden voor klimaatverandering.

Een kwestie van geld

Hoe je ook over klimaatverandering denkt, voor beleggers, financiers, verzekeraars en investeerders geldt dat het klimaat ook een geldkwestie is geworden. Bij financieringen, beleggingen en verzekeringen moet je daarmee rekening houden. Deze ontwikkeling heeft ingrijpende gevolgen voor het bedrijfsleven en businessmodellen van ondernemingen en draagt bij aan de opmars van het groene denken.

Duurzaamheid wordt bij steeds meer bedrijven een onderdeel van het bedrijfsbeleid en zal de norm worden. Ondernemingen hebben het economische belang van de overgang naar een duurzame bedrijfsvoering ontdekt en ook dat je daarmee geld kunt verdienen.

Een voorbeeld is het initiatief van Bill Gates (oprichter van Microsoft) die afgelopen maandag in Parijs de zogenoemde Breaktrough Energy Coalition lanceerde. Deze coalitie bestaat in hoofdzaak uit bekende miljardairs als Mark Zuckerberg (Facebook), Jeff Bezos (Amazon), Reid Hoffman (LinkedIn) en Jack Ma (Alibaba) die hun fortuin verdienden met internet. Met hun miljardenfonds richten ze zich op nieuwe technologieën en duurzame energie, waarmee ze een groene revolutie willen bewerkstelligen waarmee de aarde gered kan worden.

Dat ze met deze redding ook geld hopen te verdienen, verbloemen ze niet. Ook verschillende landen, zoals Duitsland, Frankrijk en Denemarken hebben nu al aangekondigd dat ze extra gaan investeren in onderzoek en ontwikkeling van hernieuwbare energie. Daarnaast zullen we de komende jaren in veel landen een opvallende koerswijziging zien. Regeringen kiezen voor een economisch beleid dat gericht is op een groenere groei.

De honderden miljarden aan investeringen die overheden en bedrijven de komende jaren in klimaatbeleid gaan investeren, stimuleren de mondiale groei en de economieën van landen die daarop inspelen. De ouderwetse opvatting dat klimaatmaatregelen automatisch tot een lagere groei leiden gaat de prullenbak in. Kiezen voor groen is onvermijdelijk. Het is duurzaam groeien of niet groeien.