Miljardentekort bij gemeenten dreigt

Gemeenten hebben al jaren te maken met onder meer een lagere economische activiteit, minder inkomsten uit verkoop van grond, verlaagde bijdragen vanuit het Rijk en het uitvoeren van nieuwe taken met minder middelen. Als gevolg zijn al behoorlijke bezuinigingsoperaties uitgevoerd. Ook de komende jaren zullen Gemeenten (nog meer) moeten bezuinigen om de begroting sluitend te krijgen. De veel gebruikte methode van personeels- en taakreductie zal niet toereikend zijn. Besparen op de energierekening levert een blijvende bijdrage aan de kostenreductie, zonder dat dit ten koste gaat van de dienstverlening aan burgers. Probleem is veelal dat de capaciteit, kennis en middelen niet aanwezig zijn bij Gemeenten om hun maatschappelijk vastgoed te  verduurzamen.

Enbihz is medebestuurder van Dutch Sustainability Concepts B.V., waar de activiteiten van Green Liz, Green Liz Plus en Green Panels (Zonnig Zeker campagnes) onder vallen. Hiermee worden Gemeenten volledig ontzorgd bij verschillende (integrale) verduurzamingstrajecten en worden besparingen op het energieverbruik gekapitaliseerd. Onderstaand artikel is afkomstig uit De Telegraaf van zaterdag 13 januari 2015.

Burgers worden nog meer de dupe van de enorme tekorten van gemeenten. Uit onderzoek van het bureau COELO, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, blijkt dat er in 2018 in totaal een alarmerend tekort van 4,8 miljard euro dreigt onder gemeenten.

Colleges kunnen die financiële klappen alleen nog maar opvangen door rigoureus te bezuinigen en dat in tijden dat de broekriem al aangehaald wordt. Omgerekend is het tekort per inwoner zo’n 284 euro. Overigens zijn de verschillen groot. Groningen, Friesland en Zuid-Holland verkeren in zwaar weer. Dat komt met name door extra taken die van het Rijk zijn overgenomen. Gemeenten doen daardoor ongeveer 30% van alle overheidsuitgaven, maar innen slechts 3,5% van de belastingen.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) stelt naar aanleiding van het nieuwe onderzoek dat opnieuw gekeken moet worden naar het financieren van gemeenten, “We zijn nu te veel afhankelijk van het Rijk”, zegt de vereniging.

Meppel komt in 2015 bijvoorbeeld acht ton tekort. De jaren daarop steeds 1 miljoen euro. Stadskanaal heeft een begrotingstekort van 1,5 miljoen euro in 2015. Het Friese Franekeradeel bezuinigt een half miljoen euro om in de positieve cijfers te komen.