Miljoenen klussen in bouwsector door vergrijzing

Gepubliceerd door Novum op 20 februari 2014

De bouw haalt door vergrijzing en nieuw zorgbeleid de komende decennia miljoenen extra opdrachten binnen. Die voorspelling doet ABN AMRO in een donderdag uitgebracht rapport. De bouwsector moet een groot aantal seniorenwoningen bouwen en bestaande huizen geschikt maken voor bejaarden.

ABN AMRO verwacht in 2040 een tekort van ruim 750 duizend bejaardenwoningen. Dat komt doordat het aantal 65-plushuishoudens toeneemt en ouderen vaker thuis blijven wonen. Het aantal seniorenhuishoudens groeit de komende jaren fors naar 2,3 miljoen in 2020 en 3,3 miljoen in 2040. Op dit moment kent Nederland 1,9 miljoen 65-plushuishoudens.

Geen bejaardentehuis
Het tekort aan seniorenwoningen levert aannemers nieuwbouwklussen op. Doordat de overheid wil dat ouderen langer thuis blijven wonen komt er ook meer werk voor verbouwbedrijven en installateurs van hulpmiddelen als trapliften. ABN AMRO verwacht in Limburg en Zeeland het grootste tekort aan seniorenwoningen. In de Randstad is het tekort het kleinst en in Flevoland verwacht de bank zelfs een overschot aan geschikte woningen.

Gat in de markt
Volgens ABN AMRO is er ook nu al een gebrek aan seniorenwoningen. Op dit moment zouden twee miljoen woningen geschikt zijn voor ouderen. Dat is volgens de bank onvoldoende voor de 1,9 miljoen 65-plushuishoudens, omdat ook gehandicapten en jongeren in seniorenwoningen wonen. Ouderenbond ANBO meldde vorig jaar een tekort van ruim tachtigduizend woningen.