Nederlandse rente blijft dalen

De rente is een belangrijke indicator voor de stand van de economie. Economische groei gaat, door de toenemende vraag naar geld, gepaard met stijgende rente. Nu de economie weer een bescheiden groei laat zien, maar de rente daalt naar historisch ongekend lage niveaus, lijkt de rente meer een indicator te zijn geworden voor een gebrek aan vertrouwen in de toekomst. Onderstaand het eerste deel van een vandaag, 6 januari 2015, op DFT gepubliceerd artikel. De daling van de rente op de financiële markten zal leiden tot verdere verlaging van de rente op spaartegoeden en de dekkingsgraden van pensioenfondsen. Eén of beide van deze effecten kan ook uw financiële positie raken.

De vraag komt boven wat er gebeurt als spaarders een klein percentage van de € 335 miljard aan spaartegoeden zouden investeren. Bijvoorbeeld in nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, verduurzaming, innovatie en Active Ageing. De economie zou hiervan in veel opzichten profiteren, maar ook uw eigen financiële positie. Het maatschappelijk rendement zou echter nog groter kunnen zijn dan het mogelijke rendement op de investering zelf.

De toch al historisch lage rente op Nederlandse staatsobligaties is dinsdag verder gezakt. De zoektocht van beleggers naar veilige havens en de verwachting dat de Europese Centrale Bank (ECB) binnenkort zal overgaan tot de opkoop van staatsleningen blijven de vraag naar de schuldpapieren stimuleren.

Het rendement op tienjarige Nederlandse obligaties zakte in de middaghandel naar 0,57 procent. Een jaar geleden stond de rente nog op 2,2 procent. De rente op leningen voor vijf jaar bedraagt nog maar 0,06 procent.
Ook andere Europese obligaties waren opnieuw in trek. Zo zakte de Duitse tienjaarsrente naar 0,46 procent en daalde de Spaanse en Italiaanse rente naar respectievelijk 1,6 en 1,8 procent.

Het rendement en de waarde van een obligatie bewegen tegengesteld. Een dalende rente wijst op een stijgende waarde en een toenemende vraag naar de betreffende leningen.
De ECB gaf de afgelopen tijd herhaaldelijk aan bereid te zijn de strijd tegen de lage inflatie in de eurozone verder op te voeren. Algemeen wordt verwacht dat de centrale bank daarbij uiteindelijk zal overgaan tot de opkoop van Europese staatsobligaties.