Achtergrond

23505463_ml

Visie

Nederland staat voor grote uitdagingen. Op economisch, maatschappelijk en sociaal vlak moeten problemen worden aangepakt en opgelost om de komende decennia de welvaart in ons te behouden, laat staan te verbeteren. De noodzaak van een meer duurzame samenleving voor een leefbare toekomst, vraagt enorme investeringen. In tijd en energie, maar bovenal in geld. De energietransitie blijft, ondanks de enorme bedragen voor subsidieregelingen, achter bij de doelstellingen. Het toekomstbestendig maken van de bestaande woningvoorraad, zodat deze ook meer geschikt wordt voor ‘ouderen’, is nog maar nauwelijks van de grond gekomen. Het zijn slechts twee voorbeelden.

Een enorme uitdaging dus om een bijdrage, hoe klein misschien ook, te leveren aan nieuwe concepten en ondernemingen, die toekomstgerichte oplossingen en een meer duurzame samenleving dichterbij brengen.

Enbihz is ervan overtuigd, dat het maatschappelijk belang uitstekend samen kan gaan met een interessant verdienmodel.

Enbihz is op dit moment betrokken bij, verricht werkzaamheden voor én/of participeert (direct of indirect) in:

  • Active Ageing Nederland B.V. – Platform van meer dan 50 professionele partijen, waaronder Samsung, CZ, Grontmij, Elbuco, Nutricia, Unie KBO, Het Nationaal Ouderenfonds, NOC NSF, gemeente Arnhem, gemeente Den Haag, et cetera, die samen nieuwe producten en diensten ontwikkelen die bijdragen aan de kwaliteit van leven van ouderen. De woon- en leefomgeving, voeding & beweging en de eigen regie zijn daarbij belangrijke thema’s.
  • Dutch Sustainability Group B.V. – Middels haar dochterondernemingen Green Liz, Green Liz Plus en Green Panels (campagne Zonnig Zeker), levert Dutch Sustainability Group een belangrijke bijdrage aan verduurzaming van de gebouwde omgeving in Nederland. Energiebesparing én besparing op de energierekening, wat toch echt twee verschillende zaken zijn, kunnen in belangrijke mate bijdragen aan het realiseren van (opgelegde) duurzaamheidsdoelstellingen en verlagen tegelijkertijd de energielasten voor de verbruiker. Opdrachtgevers zijn gemeenten, zorginstellingen, woningcorporaties, sportverenigingen, et cetera.
  • Actorion Communicatie Adviseurs B.V.  - Actorion ontwikkelt innovatieve concepten. Daarnaast beschikt Actorion over een zeer sterk en uitgebreid netwerk van (lokale) overheden, (zorg)instellingen, woningcorporaties en sportkoepels. Zowel Active Ageing Nederland als Dutch Sustainability Group kunnen optimaal gebruik maken van dit netwerk bij het realiseren van hun ambities.

Missie

Maatschappelijk rendement is vaak lastig meetbaar, maar sterk verbonden aan de thema’s waar Enbihz zich op focust. Als het gaat om verduurzaming, is het maatschappelijk rendement onder meer het terugbrengen van de uitstoot van CO2. Bij Active Ageing onder meer “het langer zelfstandig thuis wonen van ouderen”. 

Door de inzet van haar kennis en ervaring, haar vele partners en door optimaal gebruik van beschikbare middelen, kan Enbihz een duidelijke bijdrage leveren. Dat is haar missie.