Toekomstbestendig en duurzaam wonen mogelijk maken

In veel gemeenten is door de crisis en een gebrek aan visie niet geïnvesteerd in passende huisvesting voor ouderen. Daarom zet Active Ageing Nederland haar kennis en partners (zie onderstaande overzichten) in om samen de woon- en leefomgeving van ouderen te verbeteren. Dat gebeurt al in bijvoorbeeld zorginstellingen. Maar ook door met het project Seniorvriendelijke gemeenten beslissingsmakers te wijzen op de tekortkomingen in algemeen en specifiek (ouderen)beleid binnen de gemeenten. Ook op het terrein van huisvesting.

Impact van een veilige en comfortabele woonomgeving
Ouderen wonen vaak in een te grote, onaangepaste en onveilige woning. Een overstap naar veilige, comfortabele, toekomstbestendige en duurzame huisvesting, met bijkomende faciliteiten en eventueel zorg aan huis, verbetert de kwaliteit van leven van ouderen. En resulteert in lagere zorgkosten.

Aanpakken van appartementen
Heel veel appartementen, die lang verhuurd zijn geweest,  voldoen niet (meer) aan de wensen en behoeften van deze tijd. En bieden op dit moment geen passend alternatief om over te stappen. Daarbij zorgen de aanwezigheid van te hoge kasten, drempels, een hoge instap van bad of douche, koken op gas, etc., voor veel ongelukken in huis……
Omdat passende, toekomstbestendige huisvesting ook betaalbaar moet zijn, beginnen we samen met het aanpakken van appartementen (en serviceflats).