Welke impact heeft uw vermogen?

Onderstaand artikel is afkomstig uit de Telegraaf van 26 augustus jl. Wanneer het spaartegoed van bijna 350 miljard wordt gedeeld door het aantal inwoners in Nederland, dan volgt daaruit een gemiddeld spaartegoed van 20.000 euro per inwoner. Wat nu als van iedere 20.000 euro er 1.000 euro geïnvesteerd zou worden? Dat zou neerkomen op een investering van 17 miljard voor duurzame oplossingen, innovatieve diensten in de zorg, levensloopbestendig wonen voor ouderen, etc. Het effect op de economie en de waardestijging van vermogensbestanddelen als huizen, aandelen en pensioenen zou direct en indirect dusdanig zijn, dat dit de investering al meer dan goed maakt. Dit nog los van het maatschappelijk effect. Raar idee? Misschien……. Maar als we allemaal naar elkaar blijven kijken om veranderingen in gang te zetten gebeurt er niets.

Spaarvarkens voller dan ooit

Niet geremd door de lage rente van 0,3% en 0,4% bij grote banken, sparen Nederlanders meer dan ooit, aldus CBS-cijfers.

Eind juni was het spaarsaldo €346,7 miljard. Het vorige record van €344,9 miljard werd bereikt in zowel eind mei 2016 als eind juli 2015. Van het totaal was 88% vrij opneembaar. De rest was vastgezet.

In de zomer is het saldo jaarlijks hoger, na storting van het vakantiegeld. In de herfst zakt de totaalsom weer wat in.