Windmolenparken uit de wind gehouden

Vandaag een artikel van De Telegraaf online, welke onderstaand integraal is overgenomen. De efficiëntie van windmolenparken staat weer eens ter discussie. De Nederlandse overheid kan niet anders, dan vele miljarden aan subsidie onverminderd te laten stromen. De doelstelling voor het percentage aan hernieuwbare energie, dat in 2020 jaarlijks moet worden opgewekt is onhaalbaar. Om stappen in de goede richting te maken wordt de gedachte omarmd: grote stappen, snel thuis. Wanneer de focus volledig ligt op het opwekken van hernieuwbare energie, gaat de motivatie verloren om energie te besparen. Juist op het vlak van energiebesparing zouden grote stappen gemaakt kunnen en moeten worden. Dit levert niet alleen geld op, maar zorgt tegelijkertijd dat er minder energie hoeft te worden opgewekt. Het aandeel van hernieuwbare energie als percentage van het totale energieverbruik neemt hierdoor toe.

Green Liz, waar Enbihz in investeert en mede de strategie bepaalt, hanteert het uitgangspunt: eerst besparen, dan opwekken. De kosten om 1 kWh te besparen zijn namelijk lager dan het opwekken van 1 kWh.

‘Windmolenpark levert 80% minder energie dan gedacht’

AMSTERDAM -
Grote windmolenparken leveren waarschijnlijk 75 tot 80 procent minder energie dan gedacht. Er blijft voor de achterste molens minder wind over omdat die ervoor de wind afremmen, meldt BNR op basis van Amerikaans onderzoek. „Na een kilometer of vijf begin je dat echt te merken”, zegt onderzoeker Lee Miller. Een watt vermogen per vierkante meter zou het maximaal haalbare zijn.
Het windmolenpark dat voor de kust van Borssele moet verrijzen moet volgens de planning 350 megawatt opbrengen, maar dat is volgens Millers onderzoek vier of vijf keer meer dan natuurkundig gezien mogelijk is. Het Amerikaanse onderzoek, waarvan de bevindingen zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift PNAS, richtte zich op windparken op land. Het ligt echter niet voor de hand dat de resultaten op zee veel gunstiger zijn.